Skip to main content

občanské zázemí 

občanské zázemí 

občanské zázemí 

občanské zázemí 

občanské zázemí 

občanské zázemí 

Předsednictvo

předsedkyně

Veronika Vendlová

Zapojila jsem se už před mnoha a mnoha lety nejprve do Evropských demokratů Janak Kasla, po té do OSF Praha, Starostů a nezávislých, komunální politiky v Ústí nad Labem a následně do Společně to dáme a Milionu chvilek pro demokracii.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodla založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Není mi lhostejná budoucnost a směřování České republiky a jsem přesvědčená, že jedině demokratickým politickým systémem lze docílit celospolečenských cílů a vizí.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Moc ráda bych se opřela do propojování lidí, navazování vztahů a spolupráce všude tam, kde to bude možné s cílem zvednout téma aktivního občanství a zbavit jej zjednodušujících nálepek a předsudků.

místopředsedkyně

Lucie Šíchová

K aktivismu mě přivedl výsledek voleb do PS v roce 2017 a blížící se druhá přímá volba hlavy státu. A především uvědomění si, že tato společnost potřebuje spojit, ne rozdělovat, nebo alespoň ti, kterým "to není jedno". Strach z jasného směřování naší země na východ mě přivedl k různým aktivistickým iniciativám. Zpočátku Rebelové a Kaputin!, NE tunelu Moskva Dukovany a nakonec jako většina z nás Milion chvilek.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodla založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Protože chci svého syna vychovávat ve svobodné zemi.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Celosvětovým problémem číslo jedna jsou dezinformace. A jimi znásobená polarizace společnosti. Nevím sice přesně, jak s tím bojovat, ale určitě existuje mnoho způsobů, jak to zkusit.

člen představenstva

Jakub Tadeáš Simon

Zapojoval jsem se od Proč?Proto!, pod kterým jsme i vyzvali ve sněmovně Andreje Babiše k demisi. Pomáhal jsem jako dobrovolník s demonstracemi v Praze - ať už Milion Chvilek nebo jiné iniciativy.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Protože nechci, aby v naší zemi zvítězil populismus, strach a nenávist a protože věřím, že aktivní občanská společnost je základem demokracie.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Pomáhat budu se vším, co pomoc bude potřebovat a nejvíce bychom se měli věnovat rozvoji a vzdělání občanské společnosti v tématech politiky a demokracie.

Rada spolku

člen rady

Jan Valdman

K aktivismu mne dostal Babiš a MCH. Od roku 2019 působím v plzeňské občanské síti pro)(hnutí.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Starost o věci veřejné nelze outsourcovat jen na politiky nebo MCH. Lidé, kteří stojí za zemí, potřebují zázemí.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Kremrolím, dezinformacím, dezolátům a oligarchům v politice.

členka rady

Katka Šírová

K aktivnímu občanství jsem se dostala nejprve jako účastník různých akcí, pak díky MCh i aktivní dobrovolník.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodla založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Chci žít ve svobodné a demokratické zemi, proto mi není jedno, co se kolem nás děje. Uvědomila jsem si, že to záleží i na mně, že i ten nepatrný čin na obranu svobody a demokracie má svou cenu a důležitost.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Všemu, co bude potřeba a bude v mých silách (Ferda mravenec - práce všeho druhu). Jak už vychází z názvu, tak prostě být zázemím - podpora aktivních lidí, regionů, vzdělávání, ale i reagování na aktuální dění.

člen rady

Damián Koch

Pár let jsem strávil nejen ve spolku Milion chvilek, ale také jsem vypomáhal v kampaních několika politických stran.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Každý, kdo chce pro lepší život v Česku něco udělat, by o tomu měl dostat šanci. Občanské zázemí to usnadní a umožní.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Držet nás při zemi. Spolek by měl dát alternativu všem, kdo nechtějí pomáhat politickým stranám, ale přesto chtějí pomáhat.

Dohled nad spolkem i financemi

revizor

Martin Vrba

První záchvěvy aktivního občanství jsem jako student prožil jako student v roce 89. Další popudem k probuzení aktivního občanství byly 1. přímé volby prezidenta, ale k největšímu probuzení u mě došlo v roce 2017, kdy jsem byl u zrodu spolku Milion chvilek pro demokracii.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Aktivním občanem jsem se stal, protože mi není úplně lhostejné v jakém státě bude žít má dcera, mí nejbližší a vlastně i já. Ve spolku Občanské zázemí, znám osobně mnoho lidí. Setkali jsme se při mnoha příležitostech a vím co od těch lidí čekat a že jsou báječní. Jsou to lidi, kteří bez jakýkoliv nároků věnují mnoho osobního času projektům, které mi dávají smysl. Jsem moc rád, že jim mohu s tím pomáhat.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Budu se věnovat všemu co mi bude dávat smysl. Asi nejvíce by mi dávalo smysl, aktivovat občany, aby po politicích chtěli řešení dlouhodobých vizí a vizí poplatných v jednom volebním období.

pokladník

Martin Forejt

Proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Protože jediné, co špatný člověk potřebuje k tomu, aby vyhrál, je to, že dobrý člověk neudělá nic.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Rád bych přispěl k tomu, aby demokracie sama sebe neodvolila.

Členové spolku

člen spolku

Michal Majzner

Od roku 2014, od prvního útoku Ruska proti Ukrajině jsem se věnoval podpoře této země, krátce na to jsme se už museli snažit "udělat si pořádek doma". Souvisela s tím tedy petice Prezidente, odejděte!, nejrůznější prodemokratické iniciativy, Proč? Proto!, Společně to dáme, Milion chvilek pro demokracii. Únor 2022 v nejdůležitější chvíli ukázal, že snažení všech lidí a prodemokratických politiků mělo smysl, ČR stála a stojí na správné straně dějin.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Hnacím motorem je stále to samé, co již od roku 2014. V roce 2022 to bylo znovu naléhavě zesíleno velkou ruskou invazí. Potřebujeme u nás fungující demokracii, abychom mohli pomáhat bezpečnosti a pokojnému rozvoji Evropy.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Je potřeba dát vědět, že jsme na Ukrajinu, svobodné lidi Bělarus a další utlačované a napadené nezapomněli. Je potřeba se věnovat takovým projektům i nadále (například jako v současnoti NE ruské ropě, Push to leave...). Navíc by bylo dobré podpořit lidi, kteří také něco startují - jako občanské analýzy, akce a chybí jim podpora, zázemí.

člen spolku

Ondřej Bednář

Od jara 2020 jako člen a posléze garant skupiny Milionu chvilek v Karlových Varech. Po vyjasnění kompetencí s MCH mluvčí Karlovarska pro demokracii a lenivý člen neformální party Společně to dáme. Stručná historie času: šili roušky, sledovali covidový debakl babišistánu, fušovali do parlamentní a prezidentské kampaně i do tápání současné vlády. Ať se připravují demonstrace, happeningy, posty na sociálních sítích, vždy mi připadá důležité jedno: usilovat o svou věc a zároveň nadělat co nejmenší paseku. Nenávist je snadná cesta, ale v prostředí plném nenávisti už pak nelze dobře žít. A je fuk, jestli Fiala nebo Babiš.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Od zjevení se šelmy jménem anofert mám dojem, že se nelze s čistým svědomím uklidit na zahrádku a nechat to běžet samospádem. V takové situaci se hodí parta lidí, kteří mají nápady, dobrou víru, jasno v hodnotách a každý něco umí. Tohle je malá země a zažil jsem, že pár nadšenců, kteří znají pár dalších nadšenců, může dokázat mnohé. Nikdo a nic není příliš daleko ani příliš vysoko. To je pro mě Občanské zázemí a u toho chci být.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Proti šíření nenávisti a bludů je třeba postavit strategickou komunikaci státu, tlačit na kultivaci prostředí soc. sítí. A především podporovat mediální a obecnou vzdělanost, ochotu naslouchat a věcně diskutovat.

člen spolku

Tomáš Kuboušek

člen spolku

Vítek Kosobud

Od roku 2018 účastník akcí Milion Chvilek. Od roku 2019 dobrovolník Milionu chvilek. Prosinec 2020 - březen 2021 dobrovolník hnutí Lidé PRO. Dobrovolník PirStanu pro volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Od 2022 dobrovolník na komunální úrovni pro stranu Piráti Tábor. Dobrovolník kandidátky na prezidentku ČR Danuše Nerudové od srpna 2022 do ledna 2023. Aktuálně dobrovolník od D. Nerudové za hnutí STAN pro volby do Evropského parlamentu 2024.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Chci být aktivní občan, který se zajímá o aktuální i budoucí dění v ČR.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Plánuji spolek podporovat v jeho aktivitách. Možná pomáhat spravovat soc. sítě. Nejvíce je potřeba věnovat se domácí i zahraniční politice.

člen spolku

Václav Čapek

Jsem aktivní skoro od samého počátku fungování MCh. Jsem spíš tím, kdo se v pozadí snaží pomoci se vším, co je potřeba, než abych byl někde vidět. Z MCh jsem se stáhl poté, co se spolek začal profilovat trochu jinak, než byla moje představa. Od té doby jsem v kontaktu s lidmi, kteří jsou stejně naladěni jako já a snaží se pro demokracii v ČR (a ve světě!) udělat maximum.

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Odpovědí je vlastně to, co jsem napsal v předchozí odpovědi - spolek MCh nabral jiný směr, než je dle mého názoru správný. Jakmile se začala v okruhu lidí, se kterými si rozumím, rodit myšlenka nového spolku, který bude občanství podporovat, neváhal jsem se svojí účastí ani chvilku.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Aktuálně jsem připraven věnovat spolku spíše neaktivní podporu, nicméně rád bych se v budoucnu angažoval více. Osobně jsem přesvědčen, a chci v tom být aktivní, že je potřeba se věnovat výchově a vzdělávání v oblasti kritického myšlení. To je dle mého názoru odpověď na dezinformační aktivity, které v současnosti demokracii v její syrové podobě ohrožují nejvíce.

člen spolku

josef Čuban

Jsem aktivní v Libereckém kraji

Proč to dělám, proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Obrana demokracie v našem státě.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Propojit v České republice občany, kteří mají schopnosti ve svém okolí působit ve prospěch demokracie.

člen spolku

Karel Karika

Jsem aktivistou celý život a neustanu dokud pravda, láska a spravedlnost nezvítězí.

Proč jsem se rozhodl založit/podpořit spolek Občanské zázemí.

Je to další možnost jak bránit demokracii proti zlu.

Čemu se plánuji věnovat ve spolku, nebo ve spolupráci s ním, čemu je podle mě nejvíce potřeba věnovat pozornost, energii a čas:

Prosazování demokratických principů bez nenávisti a diskriminace.

Pomáhají nám

Dušan Vaněk

Marcel Brouk

David Schöbl

Denisa Hrušínská

Whitte Charles

Robin Suchánek

Zdeněk Šerý